Publikace a patenty

PUBLIKACE (14)

 • Kvasnica M., Rudovska I., Cisarova I. and Sarek J.: Reaction of lupane and oleanane triterpenoids with Lawesson's reagent. Tetrahedron 64, 3736-3743 (2008).
 • Cisarova I., Kvasnica M., Sarek J.: (3S, 5R, 8R, 9R, 10R, 13S, 14R, 17S)-Methyl 3b-acetoxy-17b-chloro-18-oxo-19,20,21,22,29,30-hexanorlupan-28-oate. Acta Cryst. E63, o3145 (2007).
 • Urban M., Sarek J., Kvasnica M., Tislerova I, and Hajduch M.: Triterpenoid pyrazines and benzopyrazines with cytotoxic activity. J.Nat. Prod. 70, 526-532 (2007).
 • Urban M., Klinot J., Hajduch M., Biedermann D., Cisarova I., Sarek J.: Reactions of Activated Lupane Oxocompounds with Diazomethane - an Ap-proach to New Derivatives of Cytotoxic Triterpenes. Synthesis, 3979 - 3986, 2006.
 • Dzubak P., Hajduch M., Vydra D., Hustova A., Kvasnica M., Biedermann D., Markova L., Urban M., Sarek J.: Pharmacological activities of natural triterpenoids and their therapeutic implications. Nat. Prod. Rep. 23, 394 - 411 (2006).
 • Kvasnica M., Tislerova I, Sarek J., Sejbal J. and Cisarova I.: Preparation of new oxidized 18a-oleanane derivatives. Collect. Czech. Chem. Commun. 70, 1447 - 1464 (2005).
 • Urban M., Sarek J., Tislerova I, Dzubak P. and Hajduch M.: Influence of Esterification and Modification of A-ring in a Group of Lupane Acids on their Cytotoxicity. Bioorg. Med. Chem. 13, 5527 - 5535 (2005).
 • Sarek J., Kvasnica M., Urban M., Klinot J., and Hajduch M.: Correlation of Cytotoxic Activity of Betulinines and their Hydroxy Analogues. Bioorg. Med. Chem. Lett. 15, 4196 - 4200 (2005).
 • Kvasnica M., Sarek J., Klinotova E., Dzubak P. and Hajduch M.: Synthesis of Phthalates of Betulinic Acid and Betulin with Cytotoxic Activity. Bioorg. Med. Chem. 13, 3447-3454 (2005).
 • Biedermann D., Sarek J., Klinot J., Hajduch M., Dzubak P.: Fluorination of Betulinines and Other Triterpenoids with DAST. Synthesis 1157-1163 (2005).
 • Džubák P., Šarek J., Cwiertka K., Hajdúch M., Vydra D.: Biologické účinky triterpenoidů: Protizánětlivé, anti-mikrobiální, hepatoprotektivní, analgetické a další farmakologické aktivity. Klin. Farmakol. Farm. 18, 96-101 (2004).
 • Urban M., Sarek J., Klinot J., Korinkova G. and Hajduch M.: Synthesis of A-seco Derivatives of Betulinic Acid with Cytotoxic Activity. J. Nat. Prod. 67, 1100 - 1105 (2004).
 • Hajdúch M., Džubák P., Šarek J.: Biologické účinky triterpenoidů: Protinádorová aktivita. Klin. Farmakol. Farm. 18, 14-21 (2004).
 • Šarek J., Klinot J., Bražinová S., Džubák P., Klinotová E., Nosková V., Křeček V., Kořínková G., Thomson J. O., Janošťáková A., Wang S., Parsons S., Fischer P. M., Zhelev N. Z., Hajdúch M.: New Lupane Derived Compounds with Pro-Apoptotic activity: Synthesis and Structure-Activity Relationships. J. Med. Chem. 46, 5402 - 5415 (2003).

PATENTY A PŘIHLÁŠKY (6)

 • Sarek J., Svoboda M., Hajduch M.: Method of preparation and isolation of betulin diacetate from birch bark from paper mills and its optional processing to betulin. PCT/CZ2008/000004, 9 January 2008.
 • Sarek J., Hajduch M., Novakova K., Svoboda M., Spacilova P., Kubelka T., Biedermann D.: Method of preparation of a soluble formulation of water-insoluble pentacyclic and tetracyclic terpenoids, a soluble formulation of a pentacyclic or tetracyclic terpenoid and a pharmaceutical composition containing this soluble formulation. PCT/CZ2007/000088, 25 september 2007.
 • Fischer P. M., Sarek J., Blaney P. M., Collier P., Fergusson J. R.: Medicament. PCT Int. Patent Appl. WO03045971 A2, 5 June 2003.
 • Hajduch M., Sarek J.: Triterpenoid derivatives. PCT Int. Patent Appl. WO0190136, 23 May 2001.
 • Hajduch M., Sarek J.: Triterpenoid derivatives. PCT Int. Patent Appl. WO0190046, 23 May 2001.
 • Hajduch M., Sarek J.: Triterpenoid derivatives. PCT Int. Patent Appl. WO0190096, 23 May 2001.

nahoru